Ho’oponopono: 4 simpele zinnen die je leven kunnen veranderen

Ho’oponopono: 4 simpele zinnen die je leven kunnen veranderen

Ho’oponopono is een sjamanistische methode uit Hawaii

De oude Hawaïanen gingen ervan uit dat ziekte ontstaat door de stress die woede, schuld en verdriet oplevert. De methode van ho’oponopono zou die geconditioneerde problemen oplossen, zo familierelaties herstellen maar ook ziektes kunnen genezen. Dit gaat door een proces van vragen van vergeving, waarbij de hele familie betrokken was en dat werd geleid door het oudste familielid of een leermeester.

Het klinkt wellicht een beetje makkelijk dat je door vergeving alle ellende kunt oplossen, maar nog steeds wordt deze techniek met veel succes toegepast.

Sterker nog: aan het eind van de twintigste eeuw konden rechtbanken in Hawaï zelfs opleggen dat misdadigers traditionele hoʻoponopono met hun familie moesten uitoefenen.

Door de jaren heen werd de traditionele leer toegankelijker gemaakt voor de moderne samenleving en tegenwoordig wordt het gezien als een spirituele zelfhulpmethode, die je ook individueel kunt toepassen.

Dr. Hew hielp een groep mentaal-gestoorde criminelen genezen met deze methode

De meest bekende beoefenaar van deze techniek is de moderne leraar is Dr. Hew Len, die het boek Zero Limits schreef. Volgens hem is de belangrijkste doelstelling van hoʻoponopono om te komen tot ‘de staat van nul’, waar je geen herinneringen, geen identiteit maar onbegrensde mogelijkheden ervaart. Hetzelfde wat volgens het boeddhisme ervaart als je regelmatig mediteert.

30 jaar geleden heeft deze therapeut, Dr. Hew Len, een hele afdeling met mentaal-gestoorde criminelen in een gevangenis geholpen door Ho’o pono pono toe te passen.

Het verhaal gaat over de zwaar beveiligde psychiatrische instelling van het Hawaï State Hospital. Het was daar heel gevaarlijk. Artsen werden aangevallen, isoleercellen zaten altijd vol en er mocht geen bezoek komen. Vanuit zijn werkruimte in de buurt van het ziekenhuis bekeek Dr. Hew Len de dossiers van de patiënten en paste ho’oponopono toe. Met zijn methode ruimde hij hun problemen op en na drie jaar kon de afdeling worden gesloten. Het was er weer veilig, de patiënten waren weer aanspreekbaar en werkten mee met re-integratieprogramma’s.

Maar wat is Ho’oponopono nu precies?

Wat je doet is  ‘intunen’ op je problemen. Je maakt jezelf volledig verantwoordelijk voor alle  problemen en vervolgens druk je op de ‘delete-knop’ met behulp van het Ho’oponopono mantra. Constant herhaal je: ‘het spijt me’, ‘vergeef me’, ‘bedankt’ en: ‘ik hou van je’.

Door verantwoordelijkheid voor problemen te nemen en vervolgens een staat van volledige zelfliefde te ervaren, zouden deze oplossen.

Het maakt niet uit wat het probleem is. Het enige dat van belang is, is dat de informatie wordt losgelaten. Alleen de Bron/universum kan helen en alles terugbrengen tot de oorsprong. Om daarmee in contact te komen, moet je zelf blanco zijn. Je moet een zero kunnen zijn. Dat is onze natuurlijke staat: zuiver van hart en helder van geest.”

Kort gezegd: Ho’oponopono zorgt ervoor dat je ego op één lijn komt met je ware zelf, je diepere kern. Het is een zeer simpele en mooie manier om met jezelf te werken.

De letterlijke vertaling van Ho’oponopono is ‘geestelijke reiniging’.

 

Vastgeroeste patronen, herinneringen en programma’s zitten ons in de weg

We zitten vaak vast aan patronen die komen uit ons onderbewustzijn.

De programma’s/ patronen en verstorende herinneringen van het onderbewuste beïnvloeden het merendeel van ons handelen en onze gedachten.

Deze programma’s en herinneringen worden geactiveerd door onze gedachten.

Onze geest is een denkmachine  met doorlopende gedachten , net als ons hart wat een pulserende machine is. Wanneer er een gedachte naar binnen schiet, ook al is het zonder dat we het beseffen, activeert het automatisch een opgeslagen herinnering in ons bewustzijn en dat kan zich manifesteren als een probleem.

De oplossing? Vrijkomen van de ketenen van het onderbewuste en oude vastgeroeste patronen/programma’s en herinneringen loslaten.

Door een paar eenvoudige zinnetjes te zeggen, maak je volgens de leer contact met het ‘hogere’ en lossen de veroorzakende conditioneringen die je onderbewuste beïnvloeden op.

Allereerst neem je dus volledige verantwoordelijkheid voor álles dat je overkomt. Volgens ho’oponopono trek je alles aan wat je er in je leven gebeurt. Jij bent verantwoordelijk voor wat je denkt en alles wat er binnen je aandachtsveld verschijnt. Of het nu het nieuws is, of een griepje dat je hebt opgelopen. Allemaal jouw schuld. Dat klinkt hard, maar dit is de enige realiteit volgens de oud-Hawaïaanse leer. En jij zou op die manier dus ook in staat zijn om het op te lossen én te veranderen.

Door dit als een mantra te herhalen zou je de veroorzakende schadelijke informatie wissen en daarmee vergeving en dus genezing kunnen creëren. Let op de volgorde van de mantra maakt niet zoveel uit, het gaat erom dat je met zelf liefde aangenomen problemen verzacht en opruimt.

De 4 zinnen van Ho’oponopono:

Door de  Ho’oponopono methode toe te passen met de 4 simpele zinnen maak je contact met het bovenbewuste en worden de programma’s en herinneringen die het onderbewuste domineren verwijderd.

Deze zinnetjes zijn ( de volgorde kan verschillen en deze kun je veranderen afhankelijk van de situatie):

Het spijt me (I am sorry)

Vergeef me alsjeblieft (Please forgive me)

Bedankt (Thank you)

Ik hou van je (I love you)

Het idee is dat deze 4 zinnen je lijfspreuken gaan worden, als een persoonlijk mantra dat je toe kunt passen als het nodig is.

Zeg deze zinnetjes vaak en vooral als er zich problemen/ uitdagingen in je leven voordoen. Deze Hawaïaanse zuiveringstechniek kun je zo vaak gebruiken als je wilt.

Je zult zien dat op het moment dat je zegt ik hou van je tegen jezelf, een andere of tegen het universum in het algemeen dat je angst,boosheid en ergernis verdwijnen.

Een rustig en liefdevol gevoel komt er in de plaats.

Je zult merken dat je al na de eerste keer als je de Ho’oponopono beoefent, je je al direct een stuk fijner en vrediger voelt.

Je kunt deze vier zinnen zien als sleutels die ervoor zorgen dat de energie (van het universum) kan binnenstromen in je bewustzijn.

Vervolgens ruimt die energie (sterke vorm van Prana, vitale levensenergie) allerlei oude programma’s die zich in het onderbewuste bevinden op.

Bijvoorbeeld programma’s die te maken hebben met angst, zelfbeklag, pijn, teleurstelling, liefdesverdriet, verlies, onzekerheid, opgelegde normen enz.

Het gaat dus niet om affirmaties, maar om sleutels die de energie van het onderbewuste vrijmaken en je helpen om oude (vastgeroeste) programma’s te verwijderen.

In Hawaii  noemen ze Ho’oponopono ook wel het schoonmaken, cleanen en bevrijding van oude pijn.

Dankbaar zijn voor problemen, ze geven je de kans om oude programma’s en herinneringen op te ruimen

Deze methode gaat er ook vanuit dat je dankbaar kunt zijn voor problemen. Als er zich in je leven een probleem bijv een moeilijke situatie, lastige relatie met een persoon voordoet, dan is dat tevens een kans om af te rekenen met het oude programma in je onderbewuste dat de oorzaak is van dat probleem. Want doordat het programma zichtbaar wordt kan het gewist worden.

Het universum zal je energie sturen waardoor dat kan gebeuren.

In deze methode gaan ze er vanuit dat problemen de eerste stap tot heling zijn, althans als je de kans tot heling aangrijpt.

Je kunt het inzetten bij onenigheid, ziektes of om een helingsproces kracht bij te zetten.

Ho’oponopono gaat er vanuit dat de wereld hoe we die dagelijks ervaren een weerspiegeling is van onze innerlijke beleving.

Vandaar dat als je je bijvoorbeeld gefrustreerd voelt, je de oplossing in jezelf dient te zoeken.

Door een aantal keer de 4 zinnen van de Ho’oponopono methode op te zeggen (in jezelf of hardop) verandert je binnenwereld, en daarmee de wereld om je heen.

Eigenlijk zeg je ‘ik hou van je‘ tegen jezelf of degene aan wie je Ho’oponopono opdraagt. ‘Bedankt‘ tegen al het goede wat er is en ‘Het spijt me‘ tegen je daden – of die van de ander – die vanuit het ego (dus niet vanuit liefde) zijn gemaakt.

Alsjeblieft vergeef me‘ verzegelt de affirmaties .

De 4 zinnen nog wat verder toegelicht;

  1. Het spijt me’: als je volledige verantwoordelijkheid hebt genomen voor alles wat je ‘overkomt’, kun je daarvoor ook je excuses aanbieden. Aan jezelf, aan het collectief, aan de wereld, aan het universum. Dat inzien en daarvoor berouw tonen is stap 1. Voel helemaal dat het jouw schuld is en neem het op je.
  2. Vergeef me, alsjeblieft’: als je intens berouw voelt, wil je ook graag vergeven worden. Aan wie je dit vraagt doet er niet toe. Mag aan jezelf, mag aan de wereld of iets dat je God noemt. Als je maar zorgt dat je écht vergeving zoekt.
  3. Dankjewel’: door dankbaar te zijn voor wat je ervaart, de liefde die je voelt en de vergeving die je krijgt, spreek je waardering uit en dat heeft elke situatie die zich aandoet nodig.
  4. ‘Ik hou van je’: geef alleen maar liefde aan jezelf, aan je lichaam, aan je gedachten, aan de mensen om je heen, aan de wereld, aan de situatie waarvoor je zoveel spijt voelt.

Vergeving

De kracht van vergeving is heel sterk.

Door jezelf en/of anderen te vergeven maak je jezelf én de ander vrij en kan de goede energie weer stromen.

De belangrijkste persoon om te vergeven ben jij zelf. Als je jezelf kunt vergeven gaat er een grote deur naar je hart open. Ho’oponopono helpt daarbij.

Vergeef jezelf voor fouten die je hebt gemaakt, de onwaarheden die je hebt uitgesproken of de hardheid waarmee je soms naar jezelf gehandeld hebt.

Maar naast dat deze methode heel goed voor jezelf werkt, helpt hij ook heel goed mbt relaties tot andere mensen.

Meditiatie met Ho’oponopono om iemand te vergeven

In de onderstaande meditatie gaan we deze 4 zinnen richten op iemand uit jouw leven die jij moet vergeven, iemand die je los moet laten.

Denk aan iemand die je pijn gedaan heeft of die je gekwetst of boos gemaakt heeft. Of iemand waardoor je je nooit goed begrepen hebt gevoeld. Het kan iemand uit je verleden zijn waar je nu geen contact meer mee hebt, het kan ook iemand zijn die niet meer leeft. Maar het kan ook een persoon zijn die nu nog een rol in je leven heeft.

Het probleem is dat je vasthoudt aan het gevoel over deze relatie. En elke keer als je er weer aan deze persoon / situatie denkt  voel je je rot, schiet je in de stress modus en ervaar je verdriet. In veel gevallen is de persoon die je in je hoofd hebt zelf wel doorgegaan, of heeft hij/zij geen weet van de pijn of het rotgevoel dat jij nog steeds hebt over de relatie/ situatie.

Maar nu is het tijd om los te laten. Je hebt het te lang vastgehouden, het houdt je tegen.

Het is tijd om de ketting door te knippen, het anker af te gooien. Zodat je door kan.Vergeving is heel belangrijk in dit proces.

Om dit los te laten kan je de krachtige maar simpele methode van Ho’oponopono toepassen.

Zorg dat je ontspannen zit of ligt. Sluit je ogen.

Haal een paar keer rustig adem. Als je voelt dat je ademhaling heel rustig is dan breng je persoon in gedachten die jij wilt loslaten/ vergeven. Zie het gezicht voor je, de ogen en lichaam.

Begin nu om deze persoon te omringen door een  warm (zon)licht.

Zie deze persoon in je gedachten. Hij/zij is omringd met licht.

We gaan deze persoon langzaam veranderen van een herinnering /gedachten naar het loslaten in de ether/ universum.

Zie deze persoon nu badend in het warme licht en zeg de volgende zinnen tegen deze persoon:

Het spijt me

Alsjeblieft vergeef me

Dankjewel

Ik hou van je

Het licht breidt zich uit om deze persoon, de contouren en het gezicht vervagen. Zie het licht nu boven je hoofd.

Zie hoe het langzaam een lichtbal vormt.

We herhalen de zinnen:

Het spijt me

Alsjeblieft vergeef me

Dankjewel

Ik hou van je

Nu zie je hoe de lichtbal, de sfeer van licht langzaam omhoog zweeft,  steeds verder omhoog, laat het verder omhoog gaan, steeds hoger en hoger.  

Laat het gaan. Als je de de bal heel hoog is en ver weg, zie je de bal als een luchtbel uit elkaar spatten. Laat het gaan….

Het spijt me

Alsjeblieft vergeef me

Dankjewel

Ik hou van je

Nu breng je langzaam je aandacht terug naar je ademhaling. Je merkt op hoe je je voelt. Wellicht voel je je al lichter, alsof er iets zwaars van je afgevallen is.

Blijf nog even rustig zitten/ liggen met je aandacht bij je ademhaling en kom dan langzaam terug.

Zin in een weekje rust op een magisch plekje in Andalusië?

Wij organiseren het hele jaar door retraites en cursussen op prachtige plekken in Zuid-Spanje in de buurt van Malaga.

We werken met kleine groepen. Diverse programma’s: hiking retreats, 5-daagse retraites, Yin & Yang, Beach retreats, Yoga docentenopleidingen en meer.

Bekijk onze agenda en boek een heerlijke week voor  jezelf of kom samen met een vriendin, familielid of met je partner.

Agenda Retreats & trainingen

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close