1. Begrippen

1.1 Algemene Voorwaarden: deze door Viva La Vida Lifestyle gehanteerde algemene voorwaarden, die zijn gepubliceerd op de website van Viva La Vida Lifestyle, www.vivalavidalifestyle.com. Deze algemene voorwaarden zijn ook altijd te downloaden vanaf de website.

1.2 Boekingsformulier: aanmelding voor de door Viva La Vida Lifestyle georganiseerde Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Opleidingen, Trainingen en Retreats vindt plaats door terugzending van het boekingsformulier en betaling van de aanbetaling of het totale bedrag. De overeenkomst komt tot stand wanneer Jeroen of Ilse-Marie van Viva La Vida Lifestyle bevestigen per persoonlijke e-mail. De automatische bevestigingsmail die de deelnemer ontvangt brengt deze overeenkomst niet tot stand.

1.3 Deelnemer: degene die een Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Opleiding, Training of Retreat volgt c.q. wenst te volgen bij Viva La Vida Lifestyle.

1.4 Aanbetaling (deposit): bij een boeking langer dan 30 dagen voor de start van de reis, betaalt de deelnemer een deposit, welke als aanbetaling voor deelname aan de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Opleidingen, Trainingen en Retreats geldt.

1.5 Viva La Vida Lifestyle S.L. is gevestigd te Periana – Málaga – Spanje, Camino de Vilo 46, 29710 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer RGE640001092020 en BTW nummer B93690238.

1.6 Prijs: de totale prijs van de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Opleidingen, Trainingen en Retreats, inclusief de Aanbetaling.

1.7 Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Opleidingen, Trainingen en Retreats: de door Viva La Vida Lifestyle georganiseerde Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Opleidingen, Trainingen en Retreats.

1.8 Deelnemer: degene die een door Viva La Vida Lifestyle georganiseerde Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Opleiding, Training of Retreat volgt c.q. wenst te volgen.

1.9 Website: de website van Viva La Vida Lifestyle: www.vivalavidalifestyle.com

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Opleidingen, Trainingen en Retreats. Op het moment van verzenden van een boekingsaanvraag voor een Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Opleiding, Training of Retreat gaat de deelnemer akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de betaling van de betreffende Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Opleiding, Training of Retreat en de verschuldigde aanbetaling.

2.2 Viva La Vida Lifestyle kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is altijd beschikbaar op de Website.

3. Deelname Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Opleiding, Training of Retreat en Inschrijfgeld

3.1 Een Deelnemer kan deelnemen aan een Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Opleiding, Training of Retreat nadat deze deelnemer zich vooraf bij Viva La Vida Lifestyle heeft ingeschreven en de Prijs heeft betaald. Inschrijving kan via de website of per e-mail aan info@vivalavidalifestyle.com. Een plaats in de Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Opleiding, Training of Retreat is gegarandeerd nadat Viva La Vida Lifestyle de betaling van de Prijs c.q. de Aanbetaling heeft ontvangen en nadat er eventueel een kort telefonisch intake gesprek is geweest of de vragenlijst is ingevuld en Viva La Vida Lifestyle een bevestiging gestuurd heeft naar de Deelnemer.

3.2 Voor sommige Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Opleidingen, Trainingen en Retreats geldt een zogeheten vroegboekkorting.
 Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt, zonder uitzondering, het, eveneens op de Website genoemde, normale tarief.

4. Betaling

4.1 Voor deelname aan een Workshop, Cursus, Vakantie of Retreat moet voorafgaand aan de te volgen activiteit betaald worden. Betaling kan worden gedaan via een directe bankoverschrijving op de bankrekening van Viva La Vida Lifestyle, of kan geschieden via IDEAL of PayPal of iedere andere mogelijke betaalwijze via de website.

4.2 Bij deelname aan een Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Opleiding, Training of Retreat dient de Aanbetaling uiterlijk 7 dagen na boekingsbevestiging te worden voldaan. Het resterende bedrag dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de geplande Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Opleiding, Training of Retreat te zijn voldaan.

4.3 Bij boekingen minder dan 30 dagen voor aanvang dient het gehele bedrag per omgaande (binnen 48 uur) betaald te worden.

4.4 Bij niet tijdige betaling heeft Viva La Vida Lifestyle het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting.

5. Annulering deelname Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Opleiding, Training of Retreat

Tot 14 dagen na bestelling van de Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Opleiding, Training of Retreat, of tot 14 dagen na ondertekenen van de overeenkomst, of tot 90 dagen voor aanvang van de Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Opleiding, Training of Retreat kun je kosteloos afzien van de Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Opleiding, Training of Retreat. Daarna gelden de onderstaande afspraken:

5.1 Annulering van deelname aan een geplande Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Opleiding, Training of Retreat kan slechts per e-mail plaatsvinden. Per e-mail: info@vivalavidalifestyle.com.

5.2 Annulering tussen de 90 dagen en vier weken voor aanvang: kost deelnemer 75% van de Prijs;

5.3 Annulering tussen de vier weken voor aanvang en aanvang: kost deelnemer 100% van de Prijs;

5.4 Bij verhindering is het mogelijk iemand anders kosteloos jouw plek te laten overnemen.

5.5 Bij annulering door Viva La Vida Lifestyle wegens gegronde redenen, waaronder onvoldoende deelnemers (minimaal 5 deelnemers), ziekte van een reisbegeleider of in geval van overmacht, wordt de deelnemer een alternatief van dezelfde geldwaarde voorgesteld (via een nieuw contract) of het door de deelnemer reeds (eventueel gedeeltelijk) betaalde bedrag aan Viva La Vida Lifestyle, terugbetaald. De deelnemer wordt daar altijd zo spoedig mogelijk voor aanvang van de Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Opleiding, Training of Retreat van op de hoogte gesteld.

5.6 Deelname aan het programma tijdens de Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Opleiding, Training of Retreat is op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma. Het afzien van deelname aan het programma of een gedeelte hiervan, geeft de deelnemer geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van de reeds betaalde prijs en ook geen recht op een vervangende activiteit.

6. Annulering deelname Workshop

6.1 Tot twee weken voor de geplande Workshopdatum kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@vivalavidalifestyle.com.

6.2 Tot 7 dagen voor de geplande Workshop kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 15,- administratiekosten.

6.3 Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen 7 dagen voor een geplande Workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

6.4 Viva La Vida Lifestyle behoudt zich het recht voor de Workshop te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde Prijs terugbetaald.

7. Programma en locatie Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Opleiding, Training of Retreat en locatie

7.1 Het programma van de Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Opleiding, Training of Retreat kun je vinden op de website. Viva La Vida Lifestyle behoudt zich het recht voor het programma op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website en/of per e-mail.

7.2 De locatie waar de Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Opleiding, Training of Retreat plaatsvindt kun je terug vinden op de website. Viva La Vida Lifestyle behoudt zich het recht voor de locatie ten allen tijden te kunnen wijzigen mocht dit noodzakelijk zijn. Mocht dit het geval zijn dan zal de Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Opleiding, Training of Retreat in een soortgelijke locatie met vergelijkbare voorzieningen plaatsvinden in dezelfde regio. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website en/of per e-mail.

8. Eigen risico & Aansprakelijkheid

8.1 Deelnemen aan het programma gebeurt op eigen risico. Viva La Vida Lifestyle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, schade en/of verlies van eigendommen verband houdende met de uitvoering van de activiteiten die samenhangen met de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Opleidingen, Trainingen en Retreats bij Viva La Vida Lifestyle.

8.2 Viva La Vida Lifestyle werkt alleen met gecertificeerde Yogadocenten. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een yogales. Door deelname aan een Workshop, Cursus, Les, Vakantie, Opleiding, Training of Retreat bij Viva La Vida Lifestyle, aanvaardt de Deelnemer dit risico op een blessure.

Viva La Vida Lifestyle biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:
– Bij blessures of ander lichamelijk letsel of zwangerschap is het raadzaam om eerst met een huisarts of behandelend specialist te overleggen of je een activiteit die samenhangt met de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Opleidingen, Trainingen en Retreats kunt gaan beoefenen.
– Indien je een blessure hebt of een ander lichamelijk ongemak of bij zwangerschap, laat dit dan altijd aan de begeleiding van Viva La Vida Lifestyle weten voordat je aan de activiteit die samenhangt met de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Opleidingen, Trainingen en Retreats begint.
– Luister naar, en volg de instructies op van, de betreffende begeleider van Viva La Vida Lifestyle.
– Voer de activiteiten die samenhangen met de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Opleidingen, Trainingen en Retreats zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke 
beperkingen.
– Voer geen activiteiten die samenhangen met de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Opleidingen, Trainingen en Retreats uit die pijnlijk zijn.
– Stel vragen wanneer je een activiteit die samenhangt met de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Opleidingen, Trainingen en Retreats niet begrijpt.

9. Medische disclaimers

9.1 De activiteiten die samenhangen met de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Opleidingen, Trainingen en Retreats, waaronder yoga- & meditatiesessies, trainingen en wandelingen, zoals die worden aangeboden, zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet als vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijk en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerde arts.

9.2 Meldt voorafgaand aan de activiteit die samenhangt met de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Opleidingen, Trainingen en Retreats altijd aan de begeleider van Viva La Vida Lifestyle of je lichamelijke klachten hebt. Mogelijk kan de begeleider van Viva La Vida Lifestyle het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus. Deelname geschiedt altijd op eigen risico.

9.3 Je verklaart hierbij af te zien van claims tegen Viva La Vida Lifestyle en haar begeleiders voor elke blessure en welke schade dan ook die je zou kunnen oplopen en die in verband kunnen gebracht worden met deelname aan de activiteiten die samenhangen met de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Opleidingen, Trainingen en Retreats.

10. Gezondheidsverklaring

10.1 Bij de aanmelding dient de deelnemer altijd eventuele lichamelijke en/of psychische klachten te vermelden, als ook het gebruik van medicijnen. Lichamelijke en/of psychische klachten die ontstaan na boeking van de reis dienen per omgaande aan Viva La Vida Lifestyle te worden gemeld.

10.2 Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen dan voor rekening van de deelnemer.

10.3 Viva la Vida Lifestyle kan na aanvraag van de boeking een vragenformulier toesturen of een kort telefonisch intake gesprek beleggen. Hierin zal ook gevraagd worden naar eventuele lichamelijke en/of psychische klachten. Op basis van deze informatie kan Viva La Vida Lifestyle besluiten om deelnemers met zware lichamelijke en/of psychische klachten uit te sluiten van de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Opleidingen, Trainingen en Retreats. De activiteiten zoals die worden aangeboden tijdens de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Opleidingen, Trainingen en Retreats zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet als vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie.

11. Persoonsgegevens

11.1 Viva La Vida Lifestyle verzamelt persoonsgegevens van de Deelnemers voor het bijhouden van haar klantenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie van de aanmeldingen. Viva La Vida Lifestyle gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

11.2 Viva La Vida Lifestyle gebruikt de in artikel 11.1 verzamelde persoonsgegevens ook om de Deelnemer op de hoogte te brengen van activiteiten van Viva La Vida Lifestyle en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het programma. Indien de Deelnemer geen prijs (meer) stelt op het ontvangen van communicatie van Viva La Vida Lifestyle, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan info@vivalavidalifestyle.com. De deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle informatie, diensten en producten van Viva La Vida Lifestyle gebruik kan worden gemaakt.

11.3 Viva La Vida Lifestyle geeft de persoonsgegevens van de Deelnemer nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

12.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Spaanse recht van toepassing.

12.2 Klachten dienen binnen 30 dagen na het plaatsvinden van de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Opleidingen, Trainingen en Retreats schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Viva La Vida Lifestyle. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

12.3 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, de Workshops, Cursussen, Lessen, Vakanties, Opleidingen, Trainingen en Retreats, een Lidmaatschap, dan wel het volgen van (privé) yogales(sen) bij Viva La Vida Lifestyle zullen bij uitsluiting worden beslecht door een erkende mediator.

13. Gedrag Deelnemer

13.1 Viva La Vida Lifestyle verwacht van de deelnemers dat zij zich respectvol naar elkaar en de organisatie gedragen. Bij misdragingen (drugs en overmatig drankgebruik, agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, vernieling of diefstal) volgt uitsluiting van verdere deelname aan het programma.

14. Schade

14.1 Eventuele schade zal op de veroorzaker worden verhaald.